Regels omtrent het opnemen van een bestuursfunctie of zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie.

 

 

Iedereen die 5 jaar ononderbroken lid is van DMV kan zich het 6de jaar ten laatste 14 dagen voor de algemene jaarvergadering per mail naar demarksevissers@gmail.com kandidaat stellen om een (eventuele vrijgekomen) bestuursfunctie op te nemen.

 

De leden worden 7 dagen voor de algemene vergadering via mail ingelicht betreffende eventuele kandidaturen die werden ingediend.

 

Functie 1 : Voorzitter door Vandenbulcke Tommy

 

Functie 2 : Onder Voorzitter  door Beyls Kris

 

Functie 3 : secretaris door Freddy Haemers  

 

Functie 4 : communicatie verantwoordelijke door Tom Allegaert        

                                                                      

Functie 5 : vijververantwoordelijk door Johnny Haemers                                     

 

De kandidaat en het bestuurslid waarvan de functie is aangevraagd kunnen niet meestemmen.

 

Bij een kandidatuur van 1 persoon is er om de bestuursfunctie uit te oefenen is een 2/3 meerderheid nodig van de aanwezige leden op de algemene vergadering.

 

Bij meerdere kandidaturen word eerst anoniem gestemd door de aanwezige leden over de kandidaturen en wie meeste stemmen heeft achter zijn naam heeft word de kandidaat om zo tot een stemming van 2/3 meerderheid te komen van de aanwezige leden op de algemene vergadering (wie zich kandidaat stelde kan niet mee stemmen).