Wedstrijdreglement marathon

* De Marathon gaat over een wedstrijd van 7 uur tot 16 uur.

* Inschrijvingen gebeuren via de WhatsApp groep (info DeMarkseVissers).

* Tijdens of voor de wedstrijden word er niet aan de regeling van de pompen gekomen!

(grote pomp staat altijd uit tijdens wedstrijden kleine pomp wisselend een uur aan een uur uit).

* Vissen op zuiver gewicht.

* Aanwijzing der plaatsen door lottrekking.

* Visplaatsen aangeduid met nummerplaatjes 5 ŕ 6 meter van elkaar.

* Er mag schuin gevist worden maar dit wel zonder uw buur te hinderen !!

* Bij drillen van een vis moet men op zijn plaats blijven zonder uw buur te hinderen.

* Het is verboden om nog een vis op de grond of ponton te leggen zonder een natgemaakte onthakingsmat te gebruiken.

* Het is verplicht bij iedere wedstrijd een onthakingsmat en emmertje water naast u te hebben.

* Toegelaten hengeltuig : vaste hengel met of zonder rekker en met enkelvoudige haak.

* Lengte van de hengels beperkt tot 9m50.

* Lengte van de lijn beperkt tot 5 m.

* De gevangen vis in een leefnet van nylonkoord, die te water moet blijven tot wanneer het gewicht wordt opgenomen.

* Om de vis optimaal te beschermen is een leefnet van 4 meter verplicht.

* Maximum gewicht per leefnet is 25kg zit er meer in uw leefnet is er maar 25kg geldig.

* Alle gevangen vis telt, en is verplicht te laten wegen uitgezonderd de ROOFVIS

(SNOEK-SNOEKBAARS-ROOFBLEI) onmiddellijk terug te zetten deze tellen niet mee voor de wedstrijd.

* Er worden 8 signalen gegeven:

    - 1ste signaal 5 min voor aanvang en start zwaar voederen.

    - 2de signaal begin wedstrijd en einde zwaar voederen.

    - 3de signaal 5 min voor het einde van het eerste deel van de wedstrijd.

    - 4de signaal einde van het eerste deel van de wedstrijd en alle hengels uit het  

       water alle vis moet uit het water zijn bij het laatste fluit signaal!

       Pauze en weging na de weging mogen de leefnetten onmiddellijk terug te water.

    - 5de signaal 5 min voor aanvang tweede deel en start zwaar voederen aan de  

       hengelaar de keuze of hij zwaar voert of niet.

    - 6de signaal begin tweede deel van de wedstrijd en einde zwaar voederen.

    - 7de signaal 5 min voor het einde van de wedstrijd.

    - 8ste signaal einde van de wedstrijd en alle hengels uit het water.

* Alle vis moet uit het water zijn bij het laatste fluit signaal!

* Tijdens de wedstrijd is zwaar voederen verboden, enkel bij snuiven of cuppen wat wil zeggen los uit de hand, geen bollen.

* Gekleurde maden altijd verboden!!

* Gevlochten lijnen zijn in alle opzichten en altijd verboden !!

* Alle haakaas is vrij.

* Oppervlakte vissen (drijvend vissen) onder elke vorm verboden (drijvend voeren is ook verboden tijdens het hengelen!).

* Inbreuken worden bestraft tot uitsluiting van klassering in de wedstrijd.

* klachten dienen onmiddellijk gemeld te worden aan het bestuur.    

* klachten na de wedstrijd worden verworpen !

 

HET BESTUUR HOOPT, EN IS ERVAN OVERTUIGT DAT IEDERE DEELNEMER DIT REGELMENT STIPT ZAL NAVOLGEN, ZODAT ALLE WEDSTRIJDEN IN ALLE SPORTIVITEIT EN VRIENDSCHAP HUN VERLOOP KENNEN..